A
ACADEMIA DE LEADERSHIP

În perioada 21 mai 2018 – 20 mai 2019, Ascendis Consulting, în calitate de beneficiar, implementează un proiect cu finanțare europeană în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei pentru dezvoltarea abilităților managerilor și antreprenorilor din companiile din România. Titlul proiectului este ”Avantaj competitiv pentru România – dezvoltarea de lideri pentru companii inovative și de succes, la nivel european” (cod SMIS117989) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Academia de Leadership