Monthly Archives: November 2014

Programe de invatare accelerata

scrisoare celemiRăbdarea nu mai este de mult un atribut al angajaților cu potențial de dezvoltare, iar modul în care se pregătesc viitorii lideri din organizații a cunoscut o schimbare totală în ultimii ani, influențat mai ales de evoluția contextului economic.

O învățare accelerată, cu aplicabilitate practică și rezultate financiare imediate, sau creșterea nivelului de devotament profesional al angajaților sunt doar câteva dintre așteptările pe care le au astăzi companiile de la angajații pe care îi trimit la programe de dezvoltare.

Iar din această nevoie a luat naștere așa-numitul concept de ”învățare experiențială”, revoluționar prin faptul că a inversat ordinea tradițională a unui proces standard de învățare: la baza învățării stă experiența angajaților în situații concrete, întâlnite în fiecare zi la serviciu, și nu noțiunile teoretice sau exemplele de bune practici preluate din alte companii.

Experiența concretă, urmată de reflecție, gândire și acțiuni în urma cărora angajații asimilează mult mai rapid noi cunoștințe, aduce un impact real, imediat în business.

Descarcați de aici BROSURA PROGRAMELOR DE INVATARE ACCELERATA și citiți o scurtă prezentare a programelor de dezvoltare prin metoda de învățare experiențială oferite de consultanții Ascendis în parteneriat cu Celemi, pentru a identifica cele mai bune metode de instruire a celor care formează viitoarea generație de lideri din organizație!